สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
การป้องกันการทุจริต
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กกต. (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สรรพากร
บริการข้อมูลตำบลในเมืองไทย, ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค, ข้อมูลเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์
แหล่งรวมรายชื่อหมวดธุรกิจจากฐานข้อมูลของเว็บหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์ - Thailand Post ไปรษณีย์ไทย

จำนวนผู้เข้าชม

 
เรื่องการเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
อบต.กะลุวอ รับสมัครอาสามัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา 
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2563
สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.นราธิวาส
รณรงค์การป้องกันไฟป่า
ประชาสัมพันธ์วิธีช่วยลดโลกร้อน ด้วยการประหยัดพลังงาน
รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิศภารกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3,4,5 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถ.คสล.สายซ.โกยาว ม.2 บ้านกำแพง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนเด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
ประกาศราคากลางถ.คอนกรีตเสริมเหล็กซ.โกยาว ม.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองกูแบสาลอ หมู่4
ประกาศราคากลางขุดลอกคูคลอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ.2542 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2547(แก้ไขถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554) 
 คู่มือสำหรับประชาชน 
 คู่มือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  14 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายจพง.พัสดุและจนท.พัสดุมาสงขลา (ดู  822:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. อบต.ประกอบ อ.นาทวี สงขลา รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  723:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  779:ตอบ 0)
  12 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. ขอความช่วยเหลือ (ดู  698:ตอบ 1)
  16 ก.ย. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งว่าง (ดู  914:ตอบ 0)
  25 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีว่างไหม (ดู  744:ตอบ 0)
  2 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนเจ้าหน้าที่ป้องกันหรือเปล่าครับ (ดู  730:ตอบ 2)
  18 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. ต้องการโอน ย้าย มีตำแหน่งว่างไม่ค่ะ???? (ดู  826:ตอบ 2)
  4 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. โรคชิคุนกุนยา (ดู  762:ตอบ 0)
  29 พ.ค. 2552, 00:00:00 น. หาคนแทนในอำเภอจะนะ (ดู  733:ตอบ 0)
ตั้งกระทู้  ดูทั้งหมด

 

  30 พ.ย. 542, 00:00:00 น. ขอใช้รถน้ำ-
  30 พ.ย. 542, 00:00:00 น. ขอใช้รถน้ำ-
  30 พ.ย. 542, 00:00:00 น. ขอใช้รถน้ำ-
  30 พ.ย. 542, 00:00:00 น. ขอใช้รถน้ำ-
  30 พ.ย. 542, 00:00:00 น. ขอใช้รถน้ำ-
  3 เม.ย. 2563, 02:42:00 น. ขอใช้รถน้ำ-เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  24 มี.ค. 2563, 02:30:00 น. ขอใช้รถน้ำ-น้ำทางการเกษต
  22 พ.ย. 2563, 09:55:53 น.  
  22 พ.ย. 2563, 00:00:20 น.  
  8 พ.ย. 2563, 00:08:37 น.  
  4 พ.ย. 2563, 15:51:49 น.  
  21 ต.ค. 2563, 02:55:23 น.  
  18 ต.ค. 2563, 07:20:33 น.  
  28 มี.ค. 2563, 14:04:25 น.  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน
  28 มี.ค. 2563, 13:57:23 น.  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน
เขียนคำขอ | ดูทั้งหมด

 

  23 พ.ย. 2563, 01:42:36 น.  (ดู  4:ตอบ 0)
  21 พ.ย. 2563, 02:17:00 น.  (ดู  4:ตอบ 0)
  18 พ.ย. 2563, 19:00:49 น.  (ดู  6:ตอบ 0)
  3 พ.ย. 2563, 17:00:43 น.  (ดู  12:ตอบ 0)
  31 ต.ค. 2563, 19:21:17 น.  (ดู  17:ตอบ 0)
  17 ต.ค. 2563, 09:22:32 น.  (ดู  28:ตอบ 0)
  26 พ.ค. 2563, 15:10:15 น. สินค้าธงฟ้าขายวันไหนค่ะ (ดู  267:ตอบ 3)
  8 เม.ย. 2563, 10:19:30 น. ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดู  155:ตอบ 0)
  27 มี.ค. 2563, 23:56:16 น. asdfasfsafsa (ดู  150:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 22:53:40 น. การขอใช้บริการ (ดู  573:ตอบ 1)
ตั้งคำถาม | ดูทั้งหมด

 

 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
 สถิติการให้บริการประชาชน 
ดูทั้งหมด

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer