สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
การป้องกันการทุจริต
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กกต. (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สรรพากร
บริการข้อมูลตำบลในเมืองไทย, ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค, ข้อมูลเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์
แหล่งรวมรายชื่อหมวดธุรกิจจากฐานข้อมูลของเว็บหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์ - Thailand Post ไปรษณีย์ไทย

จำนวนผู้เข้าชม

 
การออกให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 
ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
ประกาศนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ถนน คสล.ซอยเกราะลึก หมู่ที่ 2 บ้านกำแ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นข 720 นธ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก กองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่แผนโครงการเรียนหินป้องกันตลิ่งพัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ.2542 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2547(แก้ไขถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554) 
 คู่มือสำหรับประชาชน 
 คู่มือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  14 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายจพง.พัสดุและจนท.พัสดุมาสงขลา (ดู  750:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. อบต.ประกอบ อ.นาทวี สงขลา รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  653:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  708:ตอบ 0)
  12 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. ขอความช่วยเหลือ (ดู  626:ตอบ 1)
  16 ก.ย. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งว่าง (ดู  844:ตอบ 0)
  25 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีว่างไหม (ดู  657:ตอบ 0)
  2 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนเจ้าหน้าที่ป้องกันหรือเปล่าครับ (ดู  651:ตอบ 2)
  18 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. ต้องการโอน ย้าย มีตำแหน่งว่างไม่ค่ะ???? (ดู  746:ตอบ 2)
  4 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. โรคชิคุนกุนยา (ดู  695:ตอบ 0)
  29 พ.ค. 2552, 00:00:00 น. หาคนแทนในอำเภอจะนะ (ดู  664:ตอบ 0)
ตั้งกระทู้  ดูทั้งหมด

 

  3 เม.ย. 2563, 02:42:00 น. ขอใช้รถน้ำ-เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  24 มี.ค. 2563, 02:30:00 น. ขอใช้รถน้ำ-น้ำทางการเกษต
  28 มี.ค. 2563, 14:04:25 น.  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน
  28 มี.ค. 2563, 13:57:23 น.  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน
เขียนคำขอ | ดูทั้งหมด

 

  26 พ.ค. 2563, 15:10:15 น. สินค้าธงฟ้าขายวันไหนค่ะ (ดู  79:ตอบ 3)
  8 เม.ย. 2563, 10:19:30 น. ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดู  84:ตอบ 0)
  27 มี.ค. 2563, 23:56:16 น. asdfasfsafsa (ดู  77:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 22:53:40 น. การขอใช้บริการ (ดู  276:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 16:43:25 น. เอกสารขอรับเงินผู้สูงอายุ (ดู  192:ตอบ 2)
ตั้งคำถาม | ดูทั้งหมด

 

 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
 สถิติการให้บริการประชาชน 
ดูทั้งหมด

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer