สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กกต. (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สรรพากร
บริการข้อมูลตำบลในเมืองไทย, ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค, ข้อมูลเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์
แหล่งรวมรายชื่อหมวดธุรกิจจากฐานข้อมูลของเว็บหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์ - Thailand Post ไปรษณีย์ไทย

จำนวนผู้เข้าชม

 
โครงการ อบต.รวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โครนา COVID - 19 
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ . 25 
โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้ หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความ 
ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนรา
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตมมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วย หมู่ที่ 6 ต.กะลุวอ อ.เมือง 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอกไก่ ม.6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกูแบสาลอ-สะปอม หมู่ที่ 5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกไก่ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 แผนดำเนินงานประจำปี2561 
 แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้พิการ 2562 
 แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2562 
 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรี
 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  14 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายจพง.พัสดุและจนท.พัสดุมาสงขลา (ดู  641:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. อบต.ประกอบ อ.นาทวี สงขลา รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  575:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  625:ตอบ 0)
  12 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. ขอความช่วยเหลือ (ดู  534:ตอบ 1)
  16 ก.ย. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งว่าง (ดู  758:ตอบ 0)
  25 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีว่างไหม (ดู  577:ตอบ 0)
  2 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนเจ้าหน้าที่ป้องกันหรือเปล่าครับ (ดู  576:ตอบ 2)
  18 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. ต้องการโอน ย้าย มีตำแหน่งว่างไม่ค่ะ???? (ดู  658:ตอบ 2)
  4 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. โรคชิคุนกุนยา (ดู  609:ตอบ 0)
  29 พ.ค. 2552, 00:00:00 น. หาคนแทนในอำเภอจะนะ (ดู  592:ตอบ 0)
ตั้งกระทู้  ดูทั้งหมด

 

  นางสาวฟาตีเมาะ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ (รอดำเนินการ)
  นายมามุ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ (อนุมัติแล้ว)
  พิทูร พรหมกุลพิทักษ์ น้ำทางการเกษต (อนุมัติแล้ว)
  ดอเลาะ  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน (อนุมัติแล้ว)
  ดอเลาะ  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน (อนุมัติแล้ว)
เขียนคำขอ | ดูทั้งหมด

 

  30 มี.ค. 2563, 11:50:35 น. ไม่ทราบว่าทาวอบต.กะลุวอจะมีการแจกหน้ากากอนามัยไหมค่ะ (ดู  3:ตอบ 0)
  27 มี.ค. 2563, 23:56:16 น. asdfasfsafsa (ดู  3:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 22:53:40 น. การขอใช้บริการ (ดู  32:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 16:43:25 น. เอกสารขอรับเงินผู้สูงอายุ (ดู  9:ตอบ 2)
ตั้งคำถาม | ดูทั้งหมด

 

 การใช้งานกล้อง 
ดูทั้งหมด

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer