สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
การป้องกันการทุจริต
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กกต. (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สรรพากร
บริการข้อมูลตำบลในเมืองไทย, ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค, ข้อมูลเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์
แหล่งรวมรายชื่อหมวดธุรกิจจากฐานข้อมูลของเว็บหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์ - Thailand Post ไปรษณีย์ไทย

จำนวนผู้เข้าชม

 
วันนี้ข่าวดียิ่งขึ้น... โควิด 19 
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
โครงการ ส่งยาใกล้บ้าน ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ . 25
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพวันท้องถิ่นไทย 2563 "นราธิวาสพลาดได้ไง"
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนกะลุวอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2536 ถึงเดือนมีนาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูคลอง 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุง อาคาร อปพร.อบต.กะลุวอ ม.4 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง อาคาร อปพร.อบต.กะลุวอ ม.4  
ประกาศผู้ชนะ ถังน้ำพลาสติก 2500 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5
กาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 ต.กะลุวอ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 คู่มือสำหรับประชาชน 
 คู่มือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  14 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายจพง.พัสดุและจนท.พัสดุมาสงขลา (ดู  700:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. อบต.ประกอบ อ.นาทวี สงขลา รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  616:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (ดู  670:ตอบ 0)
  12 ต.ค. 2552, 00:00:00 น. ขอความช่วยเหลือ (ดู  581:ตอบ 1)
  16 ก.ย. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งว่าง (ดู  802:ตอบ 0)
  25 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. ตำแหน่งงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีว่างไหม (ดู  616:ตอบ 0)
  2 ส.ค. 2552, 00:00:00 น. รับโอนเจ้าหน้าที่ป้องกันหรือเปล่าครับ (ดู  620:ตอบ 2)
  18 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. ต้องการโอน ย้าย มีตำแหน่งว่างไม่ค่ะ???? (ดู  706:ตอบ 2)
  4 มิ.ย. 2552, 00:00:00 น. โรคชิคุนกุนยา (ดู  654:ตอบ 0)
  29 พ.ค. 2552, 00:00:00 น. หาคนแทนในอำเภอจะนะ (ดู  630:ตอบ 0)
ตั้งกระทู้  ดูทั้งหมด

 

  3 เม.ย. 2563, 02:42:00 น. ขอใช้รถน้ำ-เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  24 มี.ค. 2563, 02:30:00 น. ขอใช้รถน้ำ-น้ำทางการเกษต
  28 มี.ค. 2563, 14:04:25 น.  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน
  28 มี.ค. 2563, 13:57:23 น.  ขอรถกระเช้าไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน
เขียนคำขอ | ดูทั้งหมด

 

  26 พ.ค. 2563, 15:10:15 น. สินค้าธงฟ้าขายวันไหนค่ะ (ดู  2:ตอบ 0)
  8 เม.ย. 2563, 10:19:30 น. ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดู  37:ตอบ 0)
  27 มี.ค. 2563, 23:56:16 น. asdfasfsafsa (ดู  35:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 22:53:40 น. การขอใช้บริการ (ดู  100:ตอบ 1)
  27 มี.ค. 2563, 16:43:25 น. เอกสารขอรับเงินผู้สูงอายุ (ดู  43:ตอบ 2)
ตั้งคำถาม | ดูทั้งหมด

 

 การใช้งานกล้อง 
ดูทั้งหมด

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer