ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
(Q & A) ถาม-ตอบ
# คำถาม ผู้ตั้งคำถาม ตอบ/อ่าน
1 ขอรายละเอียด โครงการขลิป ปี 66 อิรฟาน เจะและ 2/113
2 สอบถามรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง ฮันรัม บือราเฮง 1/70
3 เงินผู้สูงอายุ อัสฮาร์ ตีมุง 1/299
4 โครงการขลิบ ปี65 นูรียะ 3/306
5 เปิดร้านขายของชำจดทะเบียนพาณิชย์ ซูมัยยะห์ นิกาเร็ง 2/550
6 สินค้าธงฟ้าขายวันไหนค่ะ นางปาตีเมาะ 3/631
7 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด นางสาวรอซีตา มะมิง 1/542
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer