สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
ûͧǹͧ
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ

จำนวนผู้เข้าชม

 
 

ประกาศ การใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

……………………………………………….

                                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ของ อบต. โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล คณะกรรมการพัฒนา อบต. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2553 ไปแล้วนั้น

                                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

                                ประชาชนผู้สนใจ สามารถขอดูรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ของ อบต.กะลุวอได้ที่ งานนโยบายและแผน   สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                               

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  .. 2553

                                                                                               

                                                                                                 ลงชื่อ

                                                                                                             (นายรอมือลี  หะยีและ)                                                                                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

 


โดย :  อบต.กะลุวอ
  วัน เดือน ปี : 2009-10-13 15:10:29

หัวข้อข่าวอื่น ๆ

 

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer