สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
การป้องกันการทุจริต
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กกต. (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สรรพากร
บริการข้อมูลตำบลในเมืองไทย, ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค, ข้อมูลเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์
แหล่งรวมรายชื่อหมวดธุรกิจจากฐานข้อมูลของเว็บหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์ - Thailand Post ไปรษณีย์ไทย

จำนวนผู้เข้าชม

 
 

ชื่อสินค้าพื้นเมือง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(หมู่บ้านแม่หม้าย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร  วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่ประสบเคราะห์กรรมจาการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ  มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเพื่อสร้างหลักประกันเรื่องความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน  ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย

โดย
อบต.กะลุวอ  เมื่อ  28 พ.ค. 2552, 10:05:58 น.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หน้า 1 หน้า [2

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer