สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 เข้าสู่ระบบ E-Mail
(กะหรี่พัฟ) บ้านกาแน...
(ขนมอาเก๊าะ) บ้านรอต...
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
แบบยื่นคำขอใช้บริการ
การป้องกันการทุจริต
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กกต. (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สรรพากร
บริการข้อมูลตำบลในเมืองไทย, ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค, ข้อมูลเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์
แหล่งรวมรายชื่อหมวดธุรกิจจากฐานข้อมูลของเว็บหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์ - Thailand Post ไปรษณีย์ไทย

จำนวนผู้เข้าชม

 
 

หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และคณะเยี่ยมเย


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย (นางสาวขวัญชนก ลือวีระวงษ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะมาเยี่ยมเยียมเครื่อข่าย ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. กะลุวอ เพื่อมาแลกเปลี่ยน รับทราบ - ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานและเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเรื่องสาร การแจ้งศูนย์ในระบบ 1669 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเข้าร่วม

โดย :  admin อบต.กะลุวอ
  วัน เดือน ปี : 2019-02-06 03:27:00

หัวข้อข่าวอื่น ๆ

 

 

 
4/6 หมู่ที่ 4  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-9495-6 โทรสาร 0-7353-9498 E-mail:info@kaluwo.go.th
Copyright © 2008 - 2010 Kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer