ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ

เปิดร้านขายของชำจดทะเบียนพาณิชย์


ดิฉันเปิดร้านขายของชำ หมู่ที่6 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ดิฉันสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ไหมค่ะ

สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2564, 15:48:51 น.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชื่อผู้ตอบ เจ้าหน้าที่)

ร้านขายของชำ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ค่ะ
เอกสารที่ต้องเตรียมมี ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายร้านค้า 2 รูป
4.แผนที่ร้านค้า
5.ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท

 

สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2564, 15:57:42 น.

แสดงความคิดเห็น 2 (ชื่อผู้ตอบ ซูมัยยะห์ นิกาเร็ง)

ขอบคุณค่ะ

 

สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2564, 15:59:02 น.

ตอบคำถาม4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer