ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกรณีปิดหมู่บ้าน จากการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายรอมือลี หะยีและ นายก อบต.กะลุวอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.กะลุวอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกรณีปิดหมู่บ้าน จากการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 147 ชุด โดยมีผู้นำชุมชน นายมหามาตร์รอยาลี สะอะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร เป็นผู้รับมอบและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer