ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระภาษีป้าย ในปีงบประมาณ 2564 ➡️➡️➡️เชิญมาชำระได้ ณ ห้องคลัง งานจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 นี้น่ะคะ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประชาสัมพันองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย
สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระภาษีป้าย ในปีงบประมาณ 2564
➡️➡️➡️เชิญมาชำระได้ ณ ห้องคลัง งานจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 นี้น่ะคะ
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:info@kaluwo.go.th
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer