ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ

โครงการขลิบ ปี65


ไม่ทราบว่าปีนี้ อบต.มีจัดโครงการขลิปสำหรับเด็กเยาวชนในตำบลมั้ยค่ะ

สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2565, 15:37:30 น.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชื่อผู้ตอบ admin)

ปีนี้ อบต.มีจัดโครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งชื่อได้ที่สมาชิก อบต.แต่ละเขต หรือมาแจ้งชื่อที่ อบต.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 ค่ะ

 

สร้างเมื่อ 10 มี.ค. 2565, 09:32:17 น.

แสดงความคิดเห็น 2 (ชื่อผู้ตอบ ยา ม.4)

พิธีเข้าสุนัตเริ่มกี่โมงค่ะ

 

สร้างเมื่อ 10 มี.ค. 2565, 10:19:30 น.

แสดงความคิดเห็น 3 (ชื่อผู้ตอบ admin)

โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ เริ่มเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ค่ะ

 

สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2565, 11:28:20 น.

ตอบคำถาม4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer