ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยว
สวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ต.กะลุวอ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,930 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน(บึงบัว) สวนยาง เขาสำนัก ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสำนัก ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการและท่องเที่ยว คือ

- อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

- อาคารเอนกประสงค์

- อาคารปฏิบัติงานวิจัย

- เรือนแสดงพันธ์ไม้

- ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ

- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer